GENEL BİLGİLENDİRME

 

lalegeleneksellezzetler.com uzantılı internet sitesi (“İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden işlem yapılmadan önce, İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde kararlaştırılan hak ve yükümlülüklerin okunması ve bu hükümlerin okunduğuna dair İnternet Sitesi üzerinden bir onay verilmesi gerekmektedir.

 

Önemle belirtmek isteriz ki, işbu “Üyelik Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum” seçeneğini onayladığınız andan itibaren Üyelik Sözleşmesinde yazılı tüm hususları okumuş, tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız. İşbu Üyelik Sözleşmesini okumamış veya okumanıza rağmen söz konusu hükümlere uygun davranmamış olmanız sebebiyle oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlardan Firma, Firmanın çalıştığı kişiler, Firma çalışanları, yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların da sorumlu tutulması mümkün olmayacaktır. İzah edilen sebepler dolayısıyla ortaya çıkan sorumluluğun bizzat tarafınıza ait olduğunu bildiririz.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıda detayları belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

 

 • Yenipazar Mah. 9 Mart Cad. No:93 Çayeli/Rize adresinde faaliyet gösteren “Lale Geleneksel Lezzetler” (“Firma” olarak anılacaktır.)
 • İnternet Sitesi üzerinden siteye üye olmak suretiyle erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler (“Üye” olarak anılacaktır.)

 

Her biri tek başına “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. SÖZLEŞME AMAÇ VE KAPSAMI

 

Üyeler, Firma’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanarak Lale Lokantası Geleneksel Lezzetler markalı ürünleri satın almak maksadıyla Firma ile bir mesafeli satış sözleşmesi akdetmeyi amaçlamaktadırlar.

İşbu Sözleşme, Firma ile Üyeler arasında İnternet Sitesi aracılığıyla kurulacak olan ilişkinin hüküm ve koşullarını düzenlemektedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMA ANI

 

3.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından üyelik formu doldurulduktan sonra “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğinin İnternet Sitesi üzerinden onaylaması ve Firma tarafından da bu onayın kabul edilmesi üzerine kurulmuş sayılacaktır.

3.2. Firma tarafından Üyelere gönderilen “üyelik onay maili” Taraflar arasında Sözleşmenin kurulduğuna dair bir delil teşkil etmektedir.

3.3. Üyelerin, işbu Sözleşmeyi İnternet Sitesi üzerinden onaylamaksızın İnternet Sitesine Üye sıfatını kazabilmesi mümkün değildir.

 

 1. İNTERNET SİTESİNE ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Firma’nın ürünlerini İnternet Sitesine üye olarak satın almak isteyenler, öncelikle İnternet Sitesinde yer alan üyelik formunu doldurmakla yükümlüdürler.

4.2. Üyeler, üyelik formunda yer alan doldurulması zorunlu olan alanlar ile diğer ihtiyari alanları tamamlamakla yükümlüdürler. Firma, Üyelerden üyelik formunda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak tamamlamalarını beklemektedir. Eksik ve hatalı bilgi sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zarar meydana gelir ise Üyeler, bundan münferiden sorumluğu olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.3. Firma, Üyeler tarafından kendisine sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü altında değildir. Üyeler, üyelik formunu doldurmak ve işbu Sözleşmeyi imzalamakla Firma’ya sağlamış olduğu bilgilerin doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

4.4. Üyeler, üyelik formunu doldurup işbu Sözleşmeyi onayladıktan sonra ancak Firma’nın onayı üzerine İnternet Sitesine Üye olacaklardır. Dolayısıyla İnternet Sitesine üyelik sıfatı ancak Firma’nın onayı üzerine kazanılabilecektir.

4.5. Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından Üye, kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile İnternet Sitesine giriş yaparak İnternet Sitesinde kendisine sunulan tüm hizmetlerden yararlanabilecektir.

4.6. Üyelik esnasında alınan kullanıcı adı onu kendi adına tanımlayan üyeye özel olup, diğer üyeler bu kullanıcı adını kullanamayacaklardır. Üye, gereken durumlarda kullanıcı adı ve şifresini değiştirme hakkına sahiptir.

4.7. İnternet Sitesi’nde bulunan her türlü bilgi, yazı, resim, müzik, video, grafik, logo, desen, tasarım, marka, doküman, slogan, sayfa düzeni, görsel ve işitsel imgeler ile diğer işaretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve içeriğe ilişkin tüm hususlar (ifadeler, yapılar, tasarılar, fikirler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) münhasıran Firma’nın mülkiyetinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı uyarınca korunmakta olup Üyeler İnternet Sitesini kullanırken yukarıda belirtilen tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmayı ve bunun yanı sıra adaba, genel ahlaka, kamu düzenine ve Firma tarafından yapılmış ve yapılacak olan İnternet Sitesinin kullanımına ilişkin tüm düzenlemelere uyacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.8. Üyeler, İnternet Sitesi üzerinden edinmiş oldukları kullanıcı adı ve şifrelerini üçüncü kişiler ile paylaşırlar ve bu sebeple de zarara uğrarlar ise bu zarardan münferiden sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.9. Üyeler, hukuka aykırı bir biçimde diğer üyelere ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerine erişip bunları kullanırlar ise bu sebeple doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

Firma herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve yazılı ya da sözlü bir bildirimde bulunmaksızın üyelikleri tek taraflı olarak sonlandırabilir ve bu sebeple Üyenin İnternet Sitesine erişimini kısıtlayabilir ve/veya engelleyebilir.

 

 1. FİRMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. Firma, işbu Sözleşme ile İnternet Sitesini elinde olmayan sebepler haricinde Üyelerinin kullanımına sunacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki, Firma Üyelerine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

6.2. Firma tarafından Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve benzeri hususlara dair bir değişiklik yapıldığı takdirde yapılan bu değişiklik internet sitesinde yayınlanacaktır. Yapılan değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren tüm üyeler için geçerli olacaktır. Üyeler, yayım tarihinden itibaren bu kurallara uygun bir biçimde siteyi kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmekle sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KURALLARI

İnternet sitesi tüm üyelerin kullanıma açıktır. Üyeler internet sitesinde sunulan hizmetlere aksi Firma tarafından kararlaştırılmadığı sürece ücretsiz olarak ulaşabileceklerdir.

Firma aşağıda belirtilen durumlarda Üyelerin İnternet Sitesi kullanımını Üyelere bildirimde bulunmaksızın engelleyebilecektir:

 

 • Eksik ve yanıltıcı bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti hukuk mevzuatı ile bağdaşmayacak içeriklerin Üyeler tarafından siteye kaydedilmesi,
 • Üyeler tarafından Firma’nın izni alınmaksızın İnternet Sitesi içeriğinin kısmen veya tamamen kopyalanması,
 • Üyeler tarafından İnternet Sitesinin güvenliğini tehdit edecek, internet sitesini ve kullanılan yazılımları kullanılamaz hale getirecek her türlü eylemde bulunulması.

 

 1. GENEL DÜZENLEMELER

 

8.1. Firma, İnternet Sitesi’nde mevcut olan tüm içeriğin doğruluğu, şartları, durumu, amacı, kalitesi, güncelliği ve pazarlama koşulları gibi hususları düzenli olarak kontrol etmektedir. Ancak Firma tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmesine rağmen Firma’nın elinde olmayan sebeplerden dolayı İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ile ilgili hizmet veya ürünün mevcut durumu arasında farklılık söz konusu olduğu durumlara ilişkin olarak Firma’nın İnternet Sitesi Üyelerine karşı herhangi bir hukuki, cezai ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan Üyeler, bu hususu erişim sağladıkları andan itibaren kabul ederler. İlaveten, Üyeler tarafından İnternet Sitesi’ne erişim sağlandığı anda Firma tarafından sunulan hizmetlerde bir kesinti ve/veya sekte meydana gelmesi halinde Firma bu durum sebebiyle de Üyelere karşı sorumlu olmayacaktır.

8.2. İnternet Sitesi üzerinden, Firma’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin münhasıran mülkiyetinde bulunan ve/veya kendi adına işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere erişimi mümkün kılan bağlantı verilebilmesi mümkündür. Firma bu bağlantıları yalnızca Üyelere erişim kolaylığı sağlamak amacıyla eklemiştir. Firma tarafından internet sitesine eklenen bu bağlantılar bu internet sitelerinin sahiplerini ve/veya işletenlerini destekleme amacı taşımamaktadır. Dolayısıyla Şirket, İnternet Sitesi’nde bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi uzantısında ve/veya İnternet Sitesi aracılığıyla bağlantı yapılarak ulaşılan diğer internet sitesi uzantılarında mevcut olan her türlü içeriğin ve/veya dokümanın kullanılması sebebiyle Üyelerin uğrayabileceği her türlü dolaylı ve/veya doğrudan, maddi ve manevi sonuçlara ilişkin zararlardan ve olası masraflardan Firma Üyelere karşı sorumlu değildir. Bu sonuçlara ilişkin olarak Üyeler Firma’ya hiçbir, hukuki, cezai, şahsi sorumluluk yükleyemeyecektir.

8.3. Firma, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılım, program, uygulama, kod gibi tehditlerden uzak tutulması için özen göstermekte ve gerekli tedbirleri almak için gerekli olan en üstün çabayı sergilemektedir. Ancak bu konuda gösterilen çabaya rağmen İnternet Sitesindeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, her türlü virüsten ve benzeri her türlü zararlı içeriklerden ve/veya kodlardan arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Firma’nın garanti veremediğini İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan Üye erişim sağladığı andan itibaren kabul etmektedir. Dolayısıyla Üye, İnternet Sitesi’ne erişim sağlarken kendi yazılım ve işletim sisteminin güvenliğini sağlamak ve kendi virüs koruma programını temin etmekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Üye, işbu paragraf altında izah edilen hususlar sebebiyle herhangi bir zarara uğrar ise Firma Üyeye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

9.1. İşbu Sözleşmede yer alan üyelik koşullarını kabul eden üyeler aynı zamanda İnternet Sitesinde yayınlanan “aydınlatma metnini” de okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

Üyeler, internet sitesi üzerinden üyelik işlemlerini tamamlarken işbu Sözleşme ile birlikte aydınlatma metnini de okuyup, kabul etmekle yükümlüdürler. Sözleşme ile birlikte aydınlatma metninin kabul edilmemesi halinde Firma bu kişilerin üyeliklerini onaylamayacaktır.

9.2. Firma’nın kişisel verilere yönelik “Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası’na https://www.lalegeleneksellezzetler.com/kvkk-gizlilik-guvenlik-ve-cerez-bilgilendirme linkinden erişebilirsiniz. İlaveten, Üye olarak açık rızanız alınması gereken durumlarda Firma tarafından talep olunan onayları vermekle söz konusu işlemlere izin vermiş olacağınızı belirtmek isteriz.

 

 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER

 

10.1. Firma, İnternet Sitesi’nin tek yasal sahibi olup, İnternet Sitesi üzerinde sunulan tüm içerik ile söz konusu fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler, bu bilgilerin korunmasına ilişkin programlar, yazılımlar münhasıran Firma’nın mülkiyetindedir.

10.2. Firma bu kapsamda her türlü kullanım hakkına, tasarruf yetkisine sahiptir. İlaveten, Firma İnternet Sitesi’nde Üyelerin kullanımına ve/veya görüntülemesine sunulan her türlü dokümantasyonun da tek sahibidir.

10.3. İnternet Sitesi üzerinden erişim sağlayan tüm Üyeler İnternet Sitesi’nde bulunan tüm kodları, yazılımları, veri tabanını, donanımlar ve programlar dahil olmak üzere hiçbir içeriği kısmen veya tamamen değiştiremeyeceğini, kopyalayamayacağını ve bunun yanı sıra tüm bunların Üyeler tarafından yayınlanmasının, çoğaltılmasının, kiralanmasının, başka bir platforma yüklenmesinin, iletilmesinin ya da dağıtılmasının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

10.4. Bunlara ilaveten Üyeler herhangi bir eylemleri ile Firma ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak Rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

 

 1. SORUMLULUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

Üye, İnternet Sitesi kullanımı esnasında işbu Sözleşmeyi ihlal eder, bir haksız fiile ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı bir zarara sebebiyet verir ise tüm bunlara ilişkin sorumluluk bizzat İnternet Sitesini kullanan Üyeye ait olup, Firma’nın bahsi geçen sebeplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Firma, işbu maddenin ilk paragrafında izah edilen hususlar sebebiyle internet sitesinde erişimin kesilmesi, sekteye uğraması veyahut engellenmesi durumunda Üyelere karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Üye, işbu Sözleşmeyi internet sitesi üzerinden onay ve kabul etmekle bu şartı da kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

 

Firma’nın kontrolü dışında gelişen ve işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve /veya geciktirici haller ile hukuken “mücbir sebep” olarak kabul edilen tüm hallerde, işbu sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülüklerini geç veya eksik ifa etme durumları ile ifa etmeme durumlarından Firma sorumlu tutulamaz.

 


 

İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa olarak hazırlanmış olup, Üyelerin onayına İnternet Sitesi üzerinden sunulmuştur.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR